Кошер AS (Api Standard)

10-рамков кошер, съвместим с най-популярните системи - Даданблат, Рут, Фарар и др.
Кошерът AS (Api Standard) е ново поколение кошер, който избягва недостатъците на стандартните дървени кошери или по-новите от полистирол, като съчетава най-доброто от различни технологии.
Всеки елемент на кошера е проектиран и изпълнен от най-подходящите за неговата функция материали.
Кошерът е изработен на база дългогодишния опит на водещи в бранша пчелари, като искаме да изразим специална благодарност за съдействието на Никола Гайдов.

Елементи на кошера

Горен капак с горна хранилка

Капакът е изработен от алуминий, с пластмасова основа и 2 см. изолация със стиропор.
Горната хранилка е изработена от пластмаса, подходяща за хранителни цели.
Основни предимства на капака:
  • Лесен за почистване – тегло 1.8 кг.
  • Не е необходимо боядисване.
  • Добра термоизолация.
Основни предимства на горната хранилка:
  • Хранилката разполага с три отделения – две по 1.6 литра и едно за 2.5 кг. апифонда.
  • Чрез завъртане на капачето на всяко от малките отделения, то може да се ползва поотделно за твърда или течна храна.
  • При отваряне на капака, мрежата от неръждавейка не позволява на пчелите да излизат и да заклейват горния капак.
  • Лесна за почистване.

Магазини

Магазините на кошер AS (Api Standard) са изработени от дърво с дебелина 2.5 см., с 4 алуминиеви профила за укрепване по краищата и по 4 метални вложки на магазин за по-лесно отлепяне корпус от корпус.
Магазините могат да бъдат изработвани с различни височини, в зависимост от системата кошер.
Основни предимства:
 • При дефект могат да се подменят отделни секции.
 • Метални вложки, за по-лесно отлепяне при заклейване.

Дъно

Дъното на кошера е изработено от 3 бетонни елемента и подвижно чекмедже, изработено от пластмаса, подходяща за хранителни цели.
Подвижното чекмедже се отваря от задната страна на кошера. В него има следните елементи:
 • Долна хранилка за течна храна, с капацитет 5 литра.
 • Подвижен прашецоуловител, с контейнер за прашец 1.4 литра.
 • Капак над прашецоуловителя за предпазване от попадане на замърсители в пчелния прашец.
 • Отвор за проветряване с мрежа от неръждавейка, с размери 18х15 см.
Входът на кошера има комбиниран миши предпазител, състоящ се от 2 елемента със следните функции:
 1. В периодът, в който се събира прашец, елемент 1 се поставя в позиция 1, а чрез елемент 2 могат да се блокират периодично двата леви или двата десни входа за търтеите.
 2. През зимата елемент 1 се обръща в позиция 2 и чрез елемент 2 могат да бъдат оставени от 0 до 7 входа за излизане на пчелите от кошера.
Основни предимства:
 • Не са необходими други елементи за монтаж на земята – бетонни колове, бордюри и др.
 • Дъното на кошера не гние и не е необходимо боядисване.
 • Бързо зареждане на долната хранилка с течна храна.
 • Лесна експлоатация, позволяваща бързо обслужване на голям брой кошери.
 • Лесно за почистване.

Система за сигурност

AS (Api Standard) е единственият кошер, който е проектиран със система за защита. Целта на системата е да намали риска и на практика да обезсмисли кражбите.
Защитата се реализира по следния начин – в бетонната основа на кошера има вградени 4 метални вложки и датчик за свързване към СОТ; горната хранилка с магазините се заключват към основата посредством 4 шпилки, минаващи през алуминиевите ъгли на магазините, а горният капак се заключва към горната хранилка.
За да бъде откраднат кошера, трябва да се обезвреди системата на СОТ и да се разбият ключалките. При подобен тип силови интервенции пчелите стават достатъчно агресивни и действат като допълнителна осигуровка.

Вижте всички кошери и аксесоари

Меню