Комбинацията от брояч и кантар в дигиталната система за наблюдение на процесите в пчелните семейства BEE DIGITAL дава на пчеларите широк набор от информация и свобода за навременно реагиране и диагностика.

Двата елемента на системата поотделно предоставят моментното състояние на кошера и пчелите в него според тегло в определен момент от деня и брой влезли и/или излезли пчели.

Статистиката, която се постига посредством обработването на тези два вида данни в коминация, предоставя една по-ясна картина за здравето на пчелното семейство, както и възможност за превантивни действия при евентуални бъдещи проблеми. Нека видим как:

Какви преимущества дава кантарът?

  • Кантарът отчита цялостното тегло на кошера два пъти дневно – сутрин и вечер.
  • Той дава информация за липса на нектароотделяне поради намаляло тегло.
  • В комбинация с брояча на полети, кантарът дава максимално точна информация кога настъпва обилно нектароотделяне или кога нектароотделянето прекъсва.
  • С оглед на гореспоменатите преимущества, кантарът предоставя по-добра възможност за това какви мероприятия да се вземат за оптимално отглеждане на пчелното семейство и добиване на максимално количество мед с минимални обслужващи дейности по пчелните семейства.
  • Кантарът показва на пчеларя развитието на медовите запаси на пчелното семейство в определени периоди от годината.

Какви преимущества дава броячът?

  • Чрез брояча се отчита цялостната активност на пчелното семейство.
  • Броячът на полети може да даде информация за натравяне на пчели, например ако всеки ден отпадат пчели или ако в даден ден се отчете под 50% връщащи се пчели.
  • Може да се индикира наличие на вредители от сорта на стършели или оси в близост до пчелното семейство.
  • При ежедневно следене, дава възможност за навременно реагиране при проблеми като нерегламентирани пръскания от други земеделци.
  • При наблюдение на редовно отпадане на полети в рамките на едни и същи проценти е възможно наличието на определени заболявание по пчелите, съответно да се предприеме превенция.

Брояч на входа и кантар в системата за наблюдение BEE DIGITAL е една добра комбинация, максимално полезна за пчеларите и техните пчелни семейства. Цялата събрана информация се предоставя под формата на статистически графики за времеви отрязъци ден, седмица, месец, както и сутрешни и вечерни маркери. Броят на полетите на пчелите е от изключителна важност при определеянето на жизнеността и здравето на пчелите, а кантарът определя бъдещите действия на пчеларя при процесите на събиране на нектар, прашец и наличеито на паша.