Фирма Биоиновации е нова фирма в областта на пчеларското оборудване, но нашият екип разполага с висококвалифицирани специалисти с опит в проектирането и изработването на различни продукти от метал и пластмаса, индустриално оборудване и инструментална екипировка. Имаме амбиция да произвеждаме най-добрите продукти, които да задоволят потребностите на пчеларите.

Първият продукт който пускаме е десет рамков пчелен кошер. При  разработка на кошера ние сме избегнали недостатъците както на традиционните дървени така и на новите полистиролни кошери. Елементите на кошера са изработени със специално изработена инструментална екипировка, като всеки от тях е проектиран и изпълнен от най-подходящите за неговата функция материали.. При изработването на кошера сме имали за цел решаването на нерешения до момента проблем със защитата на кошерите от кражби, което е без аналог при съществуващите до момента кошери. Допълнително се облекчава съществено труда на пчеларите. Кошерът има варианти за най популярните системи- Дадан Блат ,Рут и Фарар.

Кошерът е разработен и тестван със съдействието на водещи пчелари в бранша. Съчетавайки техният опит и опита на инженерния ни екип, ние разработихме и продължаваме да разработваме иновативни и функционални продукти в помощ на пчеларите.