Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

Ние от Bioin поемаме ангажимент за спазване на правото за защита на личните данни, поради което ще използваме и ще вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо национално законодателство. Чрез настоящия документ ние ви информираме по един прозрачен начин за начините, по които събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато взаимодействате с нашия сайт във връзка с продукти и услуги, които предлагаме.

Запазваме своето право периодично да актуализираме и изменяме настоящата политика за поверителност, за да отразим коректно измененията в начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на законовите изисквания. По този повод ви приканваме периодично да проверявате съдържанието ѝ за актуализации.

Биоин (Bioin) е търговско наименование на “Био иновации” ООД, българско юридическо лице, с ЕИК 204019391, с адрес на управление – гр.Пловдив, ул.”Брезовска” 34, ет. 3 офис 3. Фирмата стопанисва и настоящият сайт, с прилежащ онлайн-магазин – bioin-bg.com
Тъй като Вашето мнение и сигурността на Вашите данни са важни за нас, ние сме готовност да отговорим на всички Ваши въпроси относно обработката на личните Ви данни. По този повод Ви насърчаваме да се свържете с отговорния служител на имейл: data.protection@bioin-bg.com или по пощата/с куриер до адрес: гр.Пловдив, ул.”Брезовска” 34, ет. 3 офис 3, като изпишете следния текст: на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на bioin-bg.com.

В общия случай събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че да имате свобода да решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

 • При създаване на профил в bioin-bg.com, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено и фамилно име.
 • Можете да добавите и допълнителна информация към личната Ви страница (Профил) като снимка, пол, прякор, мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, дата на раждане, образование, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща и др.
 • При поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер и др.
 • При включена такава функционалност на платформата, можем да Ви предложим да се регистрирате в платформата чрез Вашия профил във Facebook или Google. Ако изберете един от тези варианти, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin / Google LLC, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на bioin-bg.com. Можете да разгледате политиките за поверителност на Facebook и Google като последвате следните връзки:
  https://www.facebook.com/about/privacy
  https://policies.google.com/privacy
 • Mожем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия сайт, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с Вашия профил.
 • В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.
 •  Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Ако имате регистрация и се впишете в този сайт, ние ще зададем времена бисквитка, която да определи дали вашият браузър поддържа бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се анулира щом затворите браузъра си.

Когато се вписвате, създаваме няколко бисквитки, които да запазят вашата информация за вписване и предпочитанията Ви за дисплея. Бисквитките за вписване са със срок два дни, а тези за визуализацията – 1 година. Ако изберете “Запомни ме”, вашите данни ще бъдат запомнени за 2 седмици. Ако се отпишете от компютъра си, бисквитките ще бъдат премахнати.

Употребата на лични данни в сайта е в изпълнение на следните цели:

 • Обща цел – обща употреба на сайта, извършване на покупка, обработка на документи за доставка, връщане на стока.
 • Усъвършенстване на предоставяните услуги – възможно е предоставянето на възможност за попълване на различни въпросници или анкети, чиято цел е да се запознаем с вашето преживяване на сайта и подобряване на функционалността му.
 • Законна защита – може да използваме Вашите данни в случаи, касаещи защитата на сигурността на сайта, предпазване от финансови измами, кибератаки и злоумишлени действия на трети лица. В такива случаи е възможно предоставяне на тази информация на упълномощените органи, в съответствие с действащото законодателство.

 

Понастоящем, личните данни се съхраняват на сайта за времето, за което имате регистриран акаунт (профил). При изявено желание от ваша страна, можем да премахнем част от тези данни, като запазим тези, които се изискват от нас, съгласно действащото законодателство.

В зависимост от случая, можем да предаваме Ваши лични данни на следните получатели:

 • Куриерски компании – свързано с доставката на поръчани стоки.
 • Финансови институции – само в случаите, когато информацията е свързана с изплащане на закупена стока, посредством същите институции.
 • Доставчици на IT услуги.
 • Публични институции, когато това се изисква от закона.

Гарантираме, че всяко прехвърляне на такава информация се извършва в пълно съответствие с националното законодателство.

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в България.

При все това, възможно е някои от личните ви данни да бъдат предадени на субекти, намиращи се в Европейския съюз или извън него, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни.

Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят Вашите права и интереси. Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация, като например Щит за неприкосновеността за защита на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати.

Можете да се свързвате с нас по всяко време като използвате данните за контакт, посочени по-горе, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри, като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Връзката към сайта се осъществява посредством криптиран SSL канал.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме Вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

За всички останали въпроси или изисквания съгласно регламента, не се колебайте да се свържете с нас на имейл: data.protection@bioin-bg.com или по пощата/с куриер до адрес: гр.Пловдив, ул.”Брезовска” 34, ет. 3 офис 3, като изпишете следния текст: на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на bioin-bg.com.