Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

Ние от Bioin поемаме ангажимент за спазване на правото за защита на личните данни, поради което ще използваме и ще вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо национално законодателство. Чрез настоящия документ ние ви информираме по един прозрачен начин за начините, по които събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато взаимодействате с нашия сайт във връзка с продукти и услуги, които предлагаме.

Запазваме своето право периодично да актуализираме и изменяме настоящата политика за поверителност, за да отразим коректно измененията в начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на законовите изисквания. По този повод ви приканваме периодично да проверявате съдържанието ѝ за актуализации.

За всички останали въпроси или изисквания съгласно регламента, не се колебайте да се свържете с нас на имейл: data.protection@bioin-bg.com или по пощата/с куриер до адрес: гр.Пловдив, ул.”Брезовска” 34, ет. 3 офис 3, като изпишете следния текст: на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на bioin-bg.com.

Меню