В условията на прогресивно влошаващи се екосистеми по целия свят, с едни по-скоро негативни тенденции за решаване на актуалните природните проблеми, пчеларският занаят се изправя пред все по-големи предизвикателства. Пчеларите тряба да бъдат в крак с новите технологии, за да отглеждат успешно своите пчелини. Технологичната ера от години е факт, а пчеларството рано или късно ще предприеме трансформацията към един по-модерен занаят, който да носи успешно човешките отговорности пред природата.

Електронните системи за наблюдение на пчелни семейства навлизат все по-успешно в сферата на пчеларството, но защо са нужни на пчеларите, защо са им от огромна полза и защо увеличават ефективността на грижите за кошера? Нека се опитаме да отговорим на този въпрос.

Получаването на информация от разстояние дава възможност за адекватна и навременна реакция.

Това важи с особена сила при наличието на повече от един пчелини, на голямо разстояние един от друг. Често тези разстояния не дават възможност за извършване на достатъчно проверки. Когато съответната система подаде информация, изискваща вземането на дадени действия, тези действия могат да се вземат в срок и с адекватен обем. Например при нектароотделянето – то невинаги е свързано с цъфтенето на определен вид разстение. Този специфичен процес зависи от множество природни дадености – атмосферно налягане, влажност и температура (които трябва да са в определени пропорции, за да тръгне това нектароотделяне), климатични условия и други. Теглото на пчелното семейство в определени периоди, което получаваме като информация от системата, също дава точна представа за този процес, в последствие на което пчеларите могат навременно да вземат решение относно предстоящата паша.

На базата на получената информация могат да се вземат мерки, без да се отваря излишно пчелното семейство.

Това е един особено важен аспект от преимуществата на електронната система за наблюдение на пчелните процеси. Тя осигурява спокойствие на пчелното семейство, като дава възможност на пчеларя да не нарушава цялостта на кошера и да избягва извършването на излишни прегледи.

Отчитане на броя влизащи и излизащи пчели предупреждава за състоянието на семейството.

Чрез брояч за отчитане броя на влизащите и излизащите пчели, системата позволява ранна информация за преценка на есенно-зимната смъртност при пчелите. Също така следенето на този брой подсказва наличието на бурно нектароотделяне в дадения момент, което от своя страна налага вземането на специални мерки от пчеларя спрямо летящата пчела. Взети навреме, тези действия могат да допринесат много при правилното отглеждането на пчелните семейства.

Звуковата информация дава адекватна преценка за вътрешните проблеми на пчелното семейство.

Този тип информация също би могъл да бъде подаван чрез системата, като по този начин се дава представа за евентуално наличие или неналичие на проблеми вътре в пчелното семейство. Чрез отчитане на честотите на децибелите на жужене на пчелите се постига цялостна звукова картина вътре в самия кошер. В зависимост от стойностите на тези децибели може да се прецени в какво състояние е пчелният суперорганизъм.

Отчитане на цялостния брой полети подсказва за евентуални отравяния.

В днешно време химизацията на цялостното селско стопанство е висока, освен това пръсканията в голямата си част са нерегламентирани. Чрез следенето на броя полети посредством системата пчеларите получават информация за вероятни извършени третирания на селскостопанските култури в близост на пчелините им, както и конкретни натравяния на пчелното семемейство.

Дистанционният контрол

Не на последно място, дистанционният контрол на пчелните семейства във всеки един момент позволява на пчеларя и да отглежда по-голямо количество кошери, да има повече пчелини на различни места и на голямо разстояние един от друг.

В заключение можем да кажем следното.

Като използва даденостите на новите технологии, пчеларят вижда по нов начин пчелите – в перспектива, ориентира се много по-бързо, много по-ефективно. Тази електронна система не отменя огромното значение на самия пчелар и връзката му с неговите пчелните семейства. Но тя го допълва по един нов начин, разширява неговите възможности като му дава умението да решава значими казуси по пчелите с по-голяма успеваемост, бързо и успешно.