Биологично пчеларство

Биологичното пчеларство се развива в екологично чисти райони, където няма интензивно селско стопанство. При работата с пчелните семейства не се  използва  синтетични лекарствени средства и подсладители. Медът е с много по-добри вкусови, хранителни и лечебни свойства.

В Англия и САЩ биологичното пчеларство  се нарича органично, в Германия и Австрия – екологично, а в Италия и Франция – биологично.

При биологичното пчеларство е важен  изборът на район , където ще се разположат пчелините. Избира се  екологично чист район, в близост до който не са разположени промишлени предприятия. В близост до пчелините не трябва се развива интензивно селско стопанство, където се  използват изкуствени торове, пестициди, хербициди и редица други вещества, които замърсяват средата, а оттам и пчелния мед. При биологичното пчеларство се отглеждат силни пчелни семейства, и не рядко сами се справят с болестите. Използват се и биологични и хомеопатични средства за борба с болестите.

Извличането на продуктите трябва да протича в хармония с живота на пчелното семейство т.е. да не се стресират.

В биологичния пчелин се работи по възможност като в затворена система, като се разчита изцяло на собствени ресурси. Поддържа се трайна висока продуктивност на пчелните семейства.

Дейността на биологичните пчелини е регламентирана от закона и се контролира от сертифицираща организация. Контролът удостоверява, че пчеларят практикува биологично пчеларство и продуктите, които произвежда са биологични пчелни продукти.