Вароа Хипертермер

550.00 лв.

ВАРОА ХИПЕРТЕРМЕР е устройство ,което чрез продължително и прецизно загряване на питите със запечатано пило намалява нивото на опаразитеност с акара Varroa destructor с
над 98% в пилото, като същевременно е безопасен за пчелите.

Категория: